Elisa CZ s.r.o.
Pražská 1056
280 02 Kolín II.
IČO: 282 43 773